JAK UDOKUMENTOWAĆ SWÓJ POZIOM ZNAJOMOŚCI J. ANGIELSKIEGO?

1. Międzynarodowe Certyfikaty zatwierdzone przez uczelnie

 

Większość uczelni uznaje powszechnie znane certyfikaty organizowane przez międzynarodowe instytucje. Jednak każda uczelnia (i czasem nawet wybrane kierunki) wymagają zaliczenia danego certyfikatu na różnym poziomie.

Dla przykładu certyfikat o nazwie TOEFL IBT respektowany jest różnie na poszczególnych uczelniach i kierunkach:

  • VIA University College – ICT Programme – min. 80 pkt
  • SDU University – Bachelor Programmes - min. 88 pkt
  • VIA University College – Global Business Engineering – min. 100 pkt

 

Pamiętaj, że nie trzeba posiadać certyfikatu w momencie składania aplikacji. Jednak należy go dostarczyć z odpowiednim wynikiem do 5 lipca

 

2. Nauka w kraju anglosaskim

 

Osoby uczące się w krajach anglosaskich nie muszą udowadniać swoich umiejętności mówienia w j. angielskim. Konsekwentnie osoby uczące się w Polsce nie są wliczane do tej grupy, nawet jeśli uczęszczają do liceum dwujęzycznego (chyba że zdają międzynarodową maturę).

 

 

3. Egzamin wewnętrzny / Test językowy

 

Nie masz jeszcze certyfikatu? Żaden problem! Organizujemy testy, który są uznawane przez wiele uczelni w Danii:

  • English Language Assessment Test (bezpłatny)
  • Oxford Placement Test (100 PLN)

 

Rodzaj testu zależy od uczelni na którą złożysz podanie poprzez wypełnienie naszego odpowiedniego formularza.

Pamiętaj by sprecyzować w formularzu, że nie posiadasz żadnego certyfikatu z języka angielskiego i chciałbyś uczestniczyć w teście organizowanym przez nas. O szczegółach zostaniesz bezpośrednio poinformowany drogą mailową.

 

 

Dla przykładu na VIA University College test jest bezpłatny i polega głównie na napisaniu eseju na podany temat, a następnie przeprowadzeniu osobistej rozmowy z egzaminatorem (zazwyczaj przez telefon) podczas której trzeba wykazać się umiejętnością zrozumienia pytań zadawanych w j. angielskim oraz umiejętnością wysłowienia się / odpowiadania w tymże języku na zadawane pytania. Nacisk nie jest kładziony na to by uczeń był w 100 % gramatycznie poprawny, lecz patrzy się głównie na umiejętność rozumienia oraz płynność odpowiadania i mówienia na temat.

 

Warunkiem uczestnictwa w teście jest wysłanie formularza aplikacyjnego poprzez naszą stronę.


AGENCJA DORADZTWA ZAWODOWEGO - STUDIA W DANII - TOGETHER WE CAN MAKE IT HAPPEN - www.studiawdanii.dk © 2018