Oto lista dokumentów najczęściej wymaganych w procesie aplikacji. Sprawdź czy masz przygotowane już wszystko:

  • Świadectwo Dojrzałości i Dyplom ukończenia szkoły średniej / Wypis Ocen z godzinami
  • Wypis Programu z Matematyki (kierunki ścisłe)
  • List Motywacyjny
  • Referencje
  • Dowód Tożsamości / Paszport
  • Zdjęcie (nie wymagane)

 

W celu skompletowania wszystkich powyższych dokumentów przejdź do sekcji APLIKUJ i wyślij do nas swój formularz. Odeślemy do ciebie wzory dokumentów, które będziesz musiał wypełnić i zatwierdzić w szkole, do której uczęszczasz.

Świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia szkoły średniej (wraz z ocenami)

 

Ten dokument jest wymagany tylko od tych co ukończyli już szkołę średnią.

 

Jeżeli nie przystąpiłeś jeszcze do egzaminu maturalnego przygotuj Wypis Ocen (szczegóły poniżej). Dyplom ukończenia szkoły średniej wraz ze świadectwem dojrzałości dostarczysz na uczelnię w późniejszym terminie.

Wypis Ocen (wraz z godzinami)

 

W procesie aplikacji trzeba przedstawić dokument poświadczający liczbę godzin z każdego przedmiotu uczonego w szkole średniej przez wszystkie lata nauki wraz z ocenami końcowymi (bądź na półrocze jeżeli nie ma jeszcze oceny końcowej).  

 

Odpowiedni formularz oraz instrukcja odnośnie  wypełnienia zostaną przesłane do ciebie bezpośrednio drogą mailową po wypełnieniu naszego Podania na Studia w Danii. Wypełniony formularz musi być oficjalnie potwierdzony przez administrację szkoły do której uczęszczasz.

Opis Programu z Matematyki

 

Osoby aplikujące na kierunki ścisłe muszą się liczyć z tym, że niektóre duńskie uczelnie wymagają sprecyzowania programu uczonego na lekcjach matematyki. W ten sposób uczelnia zweryfikuje czy uczyłeś się matematyki na poziomie podstawowym czy rozszerzonym.

 

Odpowiedni formularz do  wypełnienia zostanie przesłany do ciebie bezpośrednio drogą mailową po wypełnieniu naszego Podania na Studia w Danii. Wypełniony formularz musi być oficjalnie potwierdzony przez administrację szkoły do której uczęszczasz.

List Motywacyjny

 

Musisz umotywować swój zamiar studiowania w Danii poprzez napisanie Listu Motywacyjnego w języku angielskim.

 

Typowy List Motywacyjny składa się z 3 części:

  1. Na wstępie piszesz główne powody dla których wybrałeś ten a nie inny kierunek i co cię skłoniło do tego by wyjechać na studia do Danii.
  2. W rozwinięciu powinieneś uzasadnić dlaczego jesteś odpowiednim kandydatem na ten kierunek, poprzez wymienienie swoich umiejętności i kwalifikacji.
  3. Na zakończenie przekonaj dlaczego właśnie ty powinieneś być przyjęty na te studia. Napisz czym się wyróżniasz spośród innych kandydatów, przedstaw swoje zainteresowania itd.

 

Pamiętaj by być pozytywnym i przekonującym.

Przed wysłaniem najlepiej daj do przeczytania swój List Motywujący jakiejś kompetentnej osobie, w celu zredagowania i ewentualnego poprawienia błędów.

Referencje

 

Poproś kogoś obiektywnego aby wystawił Ci Referencje napisane w języku angielskim.  Najlepiej, aby Referencje wystawił ktoś, kto zna Cię jako ucznia lub studenta, ale możesz też przedstawić Referencje od pracodawcy. Referencji nie mogą Ci napisać koledzy lub bliscy, ponieważ powinny one ukazywać neutralny punkt widzenia. Pamiętaj by zawrzeć w Referencjach dane kontaktowe osoby je wystawiającej oraz podpis.

Dowód Tożsamości (ID)

 

Zeskanuj swój Dowód Osobisty albo Paszport byś mógł go dołączyć do swojego podania (dopuszczalne formaty to .pdf albo .jpg).

Zdjęcie

 

Niektóre szkoły mogą wymagać dołączenia cyfrowej wersji zdjęcia twarzy zrobionego na jasnym jednolitym tle.
AGENCJA DORADZTWA ZAWODOWEGO - STUDIA W DANII - TOGETHER WE CAN MAKE IT HAPPEN - www.studiawdanii.dk © 2018