REKRUTACJA NA STUDIA W DANII

Rekrutacja na wiele kierunków licencjackich jak i magisterskich odbywa się w Danii dwa razy w roku:

  • Rekrutacja Wiosenna (Spring Enrolment)
    - na studia rozpoczynające się we wrześniu (rekrutacja obejmuje wszystkie kierunki)

  • Rekrutacja Jesienna (Autumn Enrolment)
    -na studia rozpoczynające się w lutym (rekrutacja obejmuje tylko wybrane kierunki)

 

Zwróć uwagę, że nie każdy kierunek ma nabór jesienią. Ponadto, zdecydowana większość osób rozpoczyna naukę we wrześniu, przez co uczelnie oferują więcej programów integracyjnych w tym właśnie miesiącu.

 

Proces aplikacji na studia w Danii jest scentralizowany przez Ministerstwo Edukacji oraz składa się z kilku etapów.

Więcej na temat procesu aplikacji znajdziesz w zakładce PROCES APLIKACJI.

Jeżeli jesteś już zdecydowany co do kierunku studiów, bądź nadal masz wątpliwości na temat tego co studiować, wypełnij nasz odpowiedni formularz zgłoszeniowy, a my postaramy się pomóc ci dokonać właściwego wyboru i złożyć Podanie na Studia w Danii

Więcej na ten temat znajdziesz w zakładce APLIKUJ.

 

JAKIE SĄ WYMAGANIA ABY DOSTAĆ SIĘ NA STUDIA W DANII?

1. ZNAĆ DOBRZE JĘZYK ANGIELSKI

Najważniejszą sprawą jest umiejętność płynnego posługiwania się językiem angielskim. Student nie może mieć bariery językowej w trakcie studiowania, student musi być w stanie zrozumieć wykład oraz umieć zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji na dany temat. Tu nie chodzi o perfekcyjne posługiwanie się gramatyką angielską ale o umiejętność zrozumienia i swobodnego wysławiania się w języku angielskim.

 

Osoby aplikujące na Studia w Danii muszą w jakiś sposób udokumentować swoje umiejętności językowe. Najlepiej udokumentować swoją znajomość języka angielskiego poprzez zdanie międzynarodowego certyfikatu, co się potem bardzo przyda przy aplikowaniu na studia magisterskie albo przy szukaniu pracy. Oczywiście ta opcja wiąże się z dość wysokimi kosztami, jednak inwestycja ta jest warta swojej ceny i wysiłku.

 

Osoby uczące się w krajach anglosaskich nie muszą udowadniać swoich umiejętności mówienia w j. angielskim. Konsekwentnie osoby uczące się w Polsce nie są wliczane do tej grupy, nawet jeśli uczęszczają do liceum dwujęzycznego (chyba że zdają międzynarodową maturę).

 

Wiele uczelni w Danii organizuje własne testy wewnętrzne, we współpracy z lokalnymi organizacjami akredytowanymi przez uczelnie, takie jak np. studiawdanii.info

Ponadto organizujemy Oxford Placement Test, także uznawany przez większość uczelni w Danii.

 

Więcej na temat naszego testu angielskiego znajdziesz w zakładce TEST JĘZYKOWY.

 

 

2. POSIADAĆ MINIMUM PROGRAMOWE

Aplikując na specjalistyczne kierunki tj. inżynieria, architektura, biznes międzynarodowy itd. duńskie uczelnie wymagają zaliczenia w szkole ponadgimnazjalnej określonej liczby godzin z danego przedmiotu. Dla przykładu Mechanical Engineering (mechanika i budowa maszyn) na VIA University College w Horsens wymaga co najmniej 1 roku nauki Chemii, 2 lat Fizyki oraz 3 lat nauki Matematyki na poziomie rozszerzonym.

 

Każda duńska uczelnia na swojej stronie internetowej informuje na temat wszystkich wymogów na dany kierunek. Aplikując poprzez nasz formularz zgłoszeniowy zweryfikujemy, czy spełniasz wymogi wymagane przez wybraną uczelnię.

 

Zwróć uwagę, że wiele uczelni w Danii nie bierze pod uwagę wyników z egzaminu maturalnego. Jedyne co może wpłynąć pozytywnie na twoje podanie to oceny końcowe z danego przedmiotu.

 

Jeżeli jednak nie spełniasz minimum programowych, jest taka możliwość, że uczelnia zaprosi cię do uczestnictwa w intensywnym kursie doszkalającym z fizyki i matematyki organizowanym w trakcie wakacji. Kurs ten przeznaczony jest tylko dla wybranych kandydatów.

 


3. MIEĆ MOTYWACJĘ DO STUDIOWANIA

Poza Listem Motywacyjnym rozmowa kwalifikacyjna przez Skypa jest coraz częstszą praktyką stosowaną przez wiele uczelni w Danii. Chcą one przez to zweryfikować swoich potencjalnych studentów pod względem ich zmotywowania do nauki oraz rzeczywistego poziomu angielskiego. Dla uczelni w Danii ważne jest, by jak największa liczba studentów kontynuowała naukę na danym kierunku do samego końca (sami pomyślcie jak to wygląda w Polsce).

 


I JESZCZE JEDNO

Aplikując na studia w marcu nie trzeba mieć wszystkich wymaganych dyplomów i certyfikatów. Brakujące dokumenty trzeba dostarczyć w wyznaczonym terminie przed zakończeniem rekrutacji.

GŁÓWNE PRIORYTETY PRZY REKRUTACJI:

  1. poziom angielskiego
  2. spełnienie wymogów programowych
  3. motywacja do nauki
  4. ewentualnie oceny końcowe z wybranych przedmiotów

AGENCJA DORADZTWA ZAWODOWEGO - STUDIA W DANII - TOGETHER WE CAN MAKE IT HAPPEN - www.studiawdanii.dk © 2018