Często zadajecie nam dużo pytań odnośnie systemu edukacji w Danii oraz praktycznych rzeczy z tym związanych. Poniżej przygotowaliśmy zbiór najważniejszych informacji, które są odpowiedzią na najczęściej zadawane pytania.

Zasady Ogólne


Studia w Danii są darmowe dla każdego obywatela Unii Europejskiej. Większość uczelni prowadzi naukę w języku angielskim dlatego międzynarodowa kadra jak i studenci stanowią bardzo duży odsetek ogólnej społeczności akademickiej.

Nauka

 
Nauka prowadzona jest w bardzo innowacyjny sposób przy generalnym nastawieniu na Learning By Doing. Nie ma podziału przedmiotu na wykłady i ćwiczenia. Prowadzący przedmiot często zadaje prace domowe oraz wymaga wcześniejszego przygotowania, gdyż w trakcie zajęć często prowadzona jest dyskusja na dany temat, brainstrorming albo praca grupowa nad konkretnym zadaniem. Wszystko to jest robione w celu wykorzystania danej teorii w praktyce oraz zrozumienia jej zasad poprzez zastosowanie na konkretnym przykładzie bądź konkretnej firmie (spójrz na przykład poniżej). Osoby, które nie przygotują się do zajęć dużo tracą, gdyż nie bardzo rozumieją o czym się dyskutuje. Na studiach musicie nauczyć się samodzielności, nikt nie będzie was prowadził za rękę i ciągle sprawdzał czy robicie to co jest wam zadane. Wszystko zweryfikuje sesja egzaminacyjna oraz projekty.

Egzaminy

 
Z reguły studenci w Danii nie muszą zapamiętywać wszystkich teorii i książek na pamięć a następnie ich recytować podczas egzaminu. Wręcz przeciwnie. Co prawda nadal wiele rzeczy trzeba wiedzieć i o nich pamiętać, jednak na egzamin można często zabrać ze sobą książkę a nawet własne notatki, by móc w każdej chwili z nich skorzystać gdy jest na to potrzeba. Nie oznacza to wcale, że zaliczenie egzaminu jest banalnie proste. W Danii nie jest wymagane recytowanie teorii z pamięci. W Danii liczy się umiejętność myślenia, radzenia sobie i wykorzystywania wiedzy i teorii na prawdziwych przykładach. Zamysłem egzaminu jest jak najbardziej realne odzwierciedlenie prawdziwych sytuacji z jakimi studenci będą musieli się zmierzyć w przyszłej pracy. A w pracy raczej nie będą się pytać pracownika czy zna jakąś teorię na pamięć. W pracy dostaniecie konkretne zadanie do wykonania, i to od was będzie zależało jak to zrobicie. Dlatego bardzo często egzaminy w Danii polegają na wykonaniu projektu oraz jego obronę w trakcie rozmowy z egzaminatorem (przeczytaj egzamin ustny poniżej).

Przykłady Egzaminów


Poniższe przykłady są przytoczone w oparciu o relacje kilku studentów, którzy studiowali różne kierunki zarówno w Polsce jak i w Danii (przynajmniej jeden semestr).

Dla porównania zacznijmy od
egzaminu pisemnego z Marketingu na jednym z uniwersytetów w południowej Polsce.

Jedno z kilku pytań: Wypisz elementy Marketingu-Mix, opisz ich znaczenie i zastosowanie.

 

Egzamin pisemny z Marketingu na jednym z University College w Danii.

Na 3 dni przed egzaminem opublikowano (Internet, sekretariat) 20 stron opisu konkretnej firmy działającej na rynku międzynarodowym. Wiele informacji było zbędnych, jednak pomiędzy nimi znajdowały się istotne dane.

Jedno z kilku pytań w trakcie egzaminu: W oparciu o firmę X, opisz strategię marketingową tej firmy, które elementy Marketingu Mix firma stosuje prawidłowo, które nie, co powinno się zmienić w strategii by firma mogła zwiększyć swoją pozycję na danym rynku itd.

 

Podczas egzaminu można było korzystać z notatek oraz książki. Gdy osoba nie pamiętała wszystkich elementów Marketingu Mix mogła w każdej chwili zajrzeć do książki i sobie je przypomnieć. Jednak studenci którzy nic nie wiedzieli na temat Marketingu Mix ani nie przeczytali informacji o firmie mieli duży problem. Zamiast pisać marnowali swój czas na znalezienie informacji oraz ich zrozumienie.

 

Podczas tego typu egzaminów da się zauważyć, że studenci ze wschodnich krajów Europy (gdzie bardziej liczy się zapamiętywanie niż myślenie) często z początku mają problemy z osiągnięciem dobrych rezultatów z egzaminu pomimo tego, że mogą korzystać z notek i książek w trakcie egzaminu.

 

Egzamin ustny z Zarządzania Technologią na jednym z Uniwersytetów w Danii

W trakcie semestru studenci mieli do zaliczenia 4 zadania. Pierwsze 3 zadania były w oparciu o pracę w grupach nad konkretnymi projektami. Zadanie 4 było pracą indywidualną o nazwie 3 days Home assignment. Ustalonego dnia studenci otrzymali od nauczyciela dorgą mailową kilka poleceń związanych z określoną firmą (np. Apple czy Texas Instruments). Mieli 3 dni by napisać 15 stronicowy projekt zawierający analizę i odpowiedzi na wszystkie zadane w poleceniu pytania. Odpowiedzi musiały zawierać konkretne teorie uczone przez profesora w trakcie przedmiotu.

 

Podczas egzaminu ustnego przez pierwsze 5 minut student miał możliwość krótkiego zreferowania swojego 3 days assignment, a następnie odpowiadał na pytania z zakresu wszystkich 4 zadań. W tym przypadku każdorazowe sięgnięcie do notatek wpływało negatywnie na końcową ocenę.

Ocenianie


Skala ocen w Danii jest następująca:

  • -3: student nie stawił się albo nic nie oddał podczas egzaminu
    (nie ma prawa do poprawki i musi powtarzać przedmiot)
  • 00: niezaliczony (z prawem do ewentualnej poprawki)
  • 02: zaliczony
  • 4: dostateczny
  • 7: dobry
  • 10: bardzo dobry
  • 12: bardzo dobry/celujący

 

Trzeba tutaj zaznaczyć, że w Danii oceny są dość sprawiedliwe, gdyż każdy egzamin oceniany jest przez 2 egzaminatorów (nauczyciel + inna osoba z tej samej dziedziny). Ocena jest wynikiem kompromisu obydwu oceniających, przy czym to druga osoba (nie wasz nauczyciel) ma zdanie decydujące. Dodatkowo w każdej sesji egzaminacyjnej jest pula egzaminów, które muszą być oceniane przez osobę zewnętrzną (spoza szkoły). Egzaminatorem wcale nie musi być nauczyciel z innej szkoły. Często są to osoby pracujące w prywatnych firmach jako specjaliści w danej profesji. Dlatego np. obrona pracy inżynierskiej oceniana jest przez promotora oraz inżyniera z konkretnej firmy.

Co po studiach?Po skończeniu studiów naturalną rzeczą jest to, że się albo idzie do pracy albo się tej pracy szuka.

 

PRACA

Studia w Polsce przez okres 5 lat faszerują studentów mnóstwem ilości teorii, jednak w bardzo małym stopniu przygotowują do prawdziwej pracy. Z tego powodu pracodawcy często nie są chętni to zatrudniania studentów, którzy nie mają żadnego doświadczenia. Zdają sobie sprawę, że minie dużo czasu zanim dany pracownik się wykwalifikuje odpowiednio do swojego stanowiska.

 

W Danii wielu studentów po ukończeniu nauki kontynuuje pracę w miejscu gdzie mieli swoje praktyki. Dużo firm zatrudnia też osoby które pisały dla nich swoje prace dyplomowe. Ponadto, często co-egzaminatorzy w trakcie obrony prac licencjackich/inżynierskich wyłapują najlepszych studentów do swoich firm.

 

Wszystkie pozostałe osoby szukające pracy po studiach w Danii mają taką przewagę nad absolwentami z Polski jak np.:
- doświadczenie międzykulturowe – wieloletnia współpraca w grupie z osobami pochodzącymi z różnych krajów i kultur

- doświadczenie zawodowe – wiele projektów semestralnych tworzonych we współpracy z konkretnymi firmami, często globalnymi gigantami takimi jak LEGO czy SIEMENS.

- doświadczenie lingwistyczne – wieloletnia styczność z językiem obcym, który nie stanowi bariery w wysławianiu się i komunikacji międzynarodowej.

 

UTRZYMANIE

Jednym znalezienie pracy zajmuje mniej innym więcej czasu. Fatalną rzeczą jest to, że po 5 latach nauki w Polsce absolwenci są zdani tylko i wyłącznie na siebie. Typowy absolwent ani nie ma prawa do Zasiłku Dla Bezrobotnych, ani wsparcia finansowego od rodziców skoro nie jest już dłużej studentem. Kończą się też wszystkie zniżki i przywileje studenckie. Często człowiek idzie do pierwszej lepszej pracy po to tylko by coś zarobić na utrzymanie i móc jakoś funkcjonować.

 

W Danii każda osoba kończąca wyższą uczelnię nabywa prawa do Zasiłku Dla Bezrobotnych na okres 2 lat. W tym czasie spokojnie można skupić się na znalezieniu odpowiedniej pracy co do swoich kwalifikacji. Jest czas by dobrze rozejrzeć się po rynku pracy za odpowiednią ofertą, bądź ewentualnie dokształcić się poprzez jakiś dodatkowy kurs. Dzięki takiemu zabezpieczeniu człowiek nie musi się martwić z czego przeżyć z miesiąca na miesiąc. Dlatego też absolwenci z Danii nie muszą podejmować się pierwszej lepszej pracy tylko po to by mieć środki na utrzymanie. Można też wyjechać na okres 3 miesięcy poza Danie i pobierać duński zasiłek (ok 5000 PLN) w dowolnym kraju w którym szuka się pracy (np. Polska).

AGENCJA DORADZTWA ZAWODOWEGO - STUDIA W DANII - TOGETHER WE CAN MAKE IT HAPPEN - www.studiawdanii.dk © 2018